W 30 dni DOOKOŁA ŚWIATA! Sprawdź program wyprawy »
Iryna Butko Iryna Butko

Iryna Butko

Jestem księgową oraz uwielbiam ten świat pełen barw i dźwięków. Moim największym marzeniem jest, żeby ludzie to zrozumieli i zaczęli chronić go i o niego dbać.

Jak pięk­ny, pięk­ny świat ten.
Kto pięk­ność jego, po­jąć, czuć może,
Ser­cem i du­szą — któ­re­go oczy
Z uczu­ciem pa­trzą w ten świat uro­czy.

Na te wo­nią­ce łąki kwie­ci­ste,
Na zło­te słon­ko, nie­bo gwiaź­dzi­ste,
W nie­skoń­czo­no­ści nie­ba la­zu­ry,
Na róż­ne w świe­cie cuda na­tu­ry.