Poradnik odpowiedzialnego turysty

Przygotowanie do podróży to nie tylko zadbanie o wygodne buty i pojemny plecak. Równie ważne jest zapoznanie się z kulturą, obyczajami i sytuacją regionu, który zamierzamy odwiedzić. Takie wstępne rozeznanie pozwoli nam łatwiej odnaleźć się w nowej, odmiennej rzeczywistości.

Odpowiedzialność za codzienny świat jest stosunkowo prosta – rozumiemy go, dobrze znamy zasady nim rządzące i umiemy odnaleźć najlepsze możliwe rozwiązania stojącymi przed nami problemów i wyzwań. Trudniej robi się, gdy opuszczamy to, co znane, by wyruszyć w świat daleki i różnorodny.

Jak zatem być człowiekiem odpowiedzialnym na wakacjach? Turystą odpowiedzialnym za swoje zachowania, spotykanych ludzi i ich światy? Pozwól, że ci pomożemy – bo podróżowanie w sposób odpowiedzialny jest dla nas w Kiribati Club bardzo ważne.